Oulun Golf avainhenkilöhaastattelu

Step 1 of 4

Tämä kysely on täysin luottamuksellinen ja yksittäiset vastaukset näkevät pelkästään 2Up Golf Agencyn strategit. Kyselyn tuloksia käytetään apuna Oulun Golfin strategian kirkastuksessa.

Kysely jakautuu neljään eri kategoriaan: taustatietoihin, kehittämiseen, sisäisiin tekijöihin sekä tulevaisuutta koskeviin kysymyksiin. Kyselyyn vastaamiseen olisi hyvä varata aikaa puolesta tunnista tuntiin.

Oulun Golfilla tarkoitamme Oulun Golf Oy:n sekä Oulun Golfkerho Ry:n muodostamaa kokonaisuutta.

Mikäli runosuoni ei syki, hyviä pohdittavia aihealueita ovat mm. kentät ja niiden ominaispiirteet, palvelut, tunnelma, maine, markkinointi, jäsenyys, osakkuus, ...

Subscribe to our newsletter

How can we help?